Indien jullie besloten hebben te gaan scheiden, dient er veel geregeld te worden.

Er komt veel op jullie af en daar kan een onpartijdige en onafhankelijke mediator jullie bij begeleiden. Een mediator begeleidt de scheiding en helpt jullie door het proces heen. Niet alleen de zakelijke financiële afwikkeling komt aan de orde, maar ook de te maken afspraken over de eventuele kinderen. Van belang is dat een ieder van jullie een goede toekomst ingaat met evenwichtige en duurzame afspraken.
Een scheiding kan enkel door een rechter worden uitgesproken, daartoe dient een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank te worden ingediend, welke voorzien is van een convenant en, waar van toepassing, van een ouderschapsplan.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek?
Neem dan contact op met Aimée Spies
(Tel. 06 575 50 323) - Mediator / scheidingsbemiddelaar
Convenant
In een convenant regelen jullie de verdeling van al jullie bezittingen en schulden. Van belang is dat een ieder goed verder kan, maar ook dat jullie gewezen worden op de eventuele consequenties van de te maken afspraken en op de juridische wettelijke kaders. Een mediator kan jullie daarbij helpen.

Partneralimentatie is ook een onderwerp wat in het convenant wordt opgenomen. Ten aanzien van de hoogte wordt gebruik gemaakt van de zogeheten alimentatienormen. Jullie krijgen een berekening die daarop gebaseerd is. Middels mediation, is het mogelijke af te wijken van de wettelijke kaders, de hoogte en de duur van de alimentatie.

In het convenant regel je ook zaken die van belang zijn voor je toekomstig inkomen. Denk aan de verdeling van het door jullie opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Bij scheiding vallen deze pensioenaanspraken onder de Wet Verdeling Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Volgens deze wet worden bij een scheiding alle pensioenen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd 50/50 verdeeld. Ook geldt hiervoor dat jullie hier samen afwijkende afspraken over kunnen maken en deze opnemen in het convenant.
Ouderschapsplan
Ouders hebben het zogenaamde ‘ouderlijk gezag’ over hun kinderen. Wettelijk moet je je kinderen verzorgen en opvoeden tot ze 18 jaar worden; dat is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tot het kind 21 wordt, heb je nog een financiële onderhoudsplicht. Dat blijft zo als jullie scheiden.

Dat betekent dat jullie samen afspraken maken over de opvoeding, en belangrijke beslissingen nemen. In het ouderschapsplan wordt dan ook vastgelegd welke afspraken jullie maken over onder andere; de opvoeding, de verzorging, de ontwikkeling, de omgang, de zorgverdeling en de kinderalimentatie.
 
 

Heeft u vragen n.a.v. het bovenstaande of zou u graag meer informatie ontvangen?
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op:

Geelkerken Adviseurs
Bel 0317-312049
of mail ons info@geelkerken.nl

Dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 17:00